Privacyreglement

Als praktijk houden wij ons aan de Wet Bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat wij als praktijk zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Er zal dan ook geen informatie vertrekt worden aan derden, zonder dat u hier toestemming voor geeft.