Klachten?

Het zou helaas kunnen voorkomen dat u een klacht heeft over de ontvangen zorg (behandelingen) binnen ons praktijk. Als dit het geval is adviseren wij u om dit eerst met de behandelende logopedist te bespreken. Misschien kunt u na dit gesprek een oplossing vinden en u klacht oplossen.

Komt u er samen met de logopedist niet uit? Geen zorgen, wij zijn als praktijk lid van de NVLF ( Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Dit betekent dat wij als praktijk automatisch aangesloten zijn bij de klachten en geschillen regeling.  Er is een klachtenrecht vastgesteld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt dit dan via de NVLF regelen.

Vul snel het formulier hieronder in zodat we contact met u kunnen opnemen.